browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 16 augustus 2008

Saab (slot)

Jawel!!!!! Het is gelukt met de reparatie van het contactslot. Een tweedehands electronisch deel van het contactslot via Elferink was snel besteld. Rob moest nog even moed verzamelen maar het is dan nu toch gelukt! En daarmee is deze post is dus ook het slot van de Saabtrilogie!

Categories: Uncategorized | Leave a comment