browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 1 juni 2010

Duiken in een marmergroeve

[slideshow] In België zijn verschillende (marmer)groeves geschikt gemaakt voor duikers. Na de winning van de grondstof lopen vanzelf vol met water, of worden een handje geholpen. Vaak is het zo dat een duikvereniging de groeve (ook wel carrière genoemd) exploiteert. Zij zorgen ook voor een omkleedruimte, vulstation, kantine en voldoende parkeerplaatsen. In de oude groeve … Continue reading »

Categories: Belgie, Duiken, Vrienden | 1 Comment