browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 24 januari 2011

Nu zelf nog een ontwerp verzinnen…

Diverse regionale media hebben onze ontwerpwedstrijd al opgepikt! Van de week verschijnt Groot Eindhoven met een artikel en bovenstaande foto (van Bert Jansen) erin. Van links naar rechts: (ikke, Manon, Noud, Ingrid en Mike) Het is niet het voltallige team want Nicolien en Marc ontbreken. Maar we stralen voor 7! Er is inmiddels een poster … Continue reading »

Categories: 2.0, Eindhoven, Postzegel040 | Tags: , , , , | Leave a comment