browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 26 mei 2015

Update huis, week 7,8 & 9

Afgelopen weken bestond voor een deel uit wachten. De betonnen vloer isĀ gestort, die moet genoeg drogen voordat we verder kunnen. Afgelopen dagen zijn de profielen gesteld die de metselaar / lijmer gebruikt om de muren te metselen / lijmen! Dus nu echt de lucht in!

Categories: Cocklaantje, Den Dungen, Rob | Tags: | Leave a comment