browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Hennie van Boven

Hek van Hennie

De aannemer checkte het vandaag nog even, maar inderdaad, ‘zijn’ reclamehek staat op de juisteĀ kavel. Volgende week hopelijk echt de eerste bouwhandeling: uitzetten van de piketpaaltjes en uitgraven van de kelder!

Categories: Cocklaantje, Den Dungen | Tags: | Leave a comment