browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: herinneringen

Op zolder

Neuzen tussen oude spulletjes op zolder is voor mij ‘gevaarlijk’. In plaats van direct op zoek te gaan naar het boek dat ik nodig heb, leiden mijn ogen me naar een oude archiefdoos rechtsonder in de kast.

Categories: Mooi, Vroeger | Tags: , , , , , , , | 2 Comments