browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: jarig

Milan 2 jaar

Dat moet gevierd worden! Een mooie taart in de vorm van een vrachtauto voor het bezoek, een klein minivlaaitje voor de jarige job himself. Neefje Milan is goed verwend en is nog in de fase dat de doos zelf leuker is dan de inhoud 🙂 Nichtje Jolie is ook flink gegroeid, een echt meiske dat … Continue reading »

Categories: Familie, Jolie, Milan, Rob | Tags: , , , , | Leave a comment