browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: waterput slaan

Update huis, grondwerk tuin en waterput

De aannemer viert vakantie, dat geeft ons gelegenheid om samen met de buren van nummer 8 wat grondwerk te laten doen en een waterput te laten slaan. De reden waarom wij dat nu al doen is omdat we nu nog heel eenvoudigĀ via de tuinĀ van de buren op ons eigen perceel kunnen komen met een grote … Continue reading »

Categories: Cocklaantje, Den Dungen, Huis, Rob | Tags: , , | Leave a comment